Zákon o športe – údaje

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ÚDAJE NA WEBOVOM SÍDLE NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVÄZU

Ekonomický charakter

Evidenčný charakter

Finančný charakter

Právny charakter

http://old2.slovakhandball.sk/article/55b6389d0a94123d14487d08

Najnovšie news