Štruktúra

Jaroslav Holeša, prezident SZH
Pavol Palša, viceprezident SZH
Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH

Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH

Výkonný výbor SZH
Jaroslav Holeša, predseda VV SZH
Miloš Šubák, podpredseda VV SZH, Ján Rudinský, Ivan Sverák, Silvia Priklerová, Milan Nedorost, Štefan Katušák, Ján Beňo

Kontrolná komisia
Miroslav Jursík, predseda
Ján Bakoš, Milan Zusko
Legislatívna komisia SZH
Miloš Šubák, predseda
Peter Čurilla, Mária Faithová, Jaroslav Jánošík, Anton Putek
Komisia mládeže SZH
Silvia Priklerová, predseda
Adriana Lešková, Dáša Morávková, Rudolf Petrikovič, Vladimír Šebeň, Robert Klimo, Eduard Schwarzbacher, Pavol Hižnay
Komisia rozhodcov a delegátov SZH
Ján Rudinský, predseda
Ján Beňo, Jaroslav Ondogrecula st., Marián Čech – tajomník
Športovo – technická komisia SZH
Ivan Sverák, predseda
Miroslav Hýll – podpredseda, Milan Sivák, Peter Dvorský, Peter Brunovský, Alena Katušáková – tajomníčka
Disciplinárna komisia SZH
Milan Nedorost, predseda
Anton Gregor – podpredseda, Vladimír Pokorný, Marián Čurilla, Alena Katušáková – tajomníčka
Trénersko – metodická komisia SZH
Štefan Katušák, predseda
Tomáš Kuťka, Martin Križan, Róbert Barta, Stanislav Kolpak, Milan Škopár, Silvia Priklerová, Alena Katušáková – tajomníčka
Komisia krajských zväzov SZH
Jaroslav Bella, zastupujúci predseda
Robert Klimo, Slavomír Varga, Ivan Davidek, Ľubomír Orosz, Miroslav Fotul, Boris Cipov, Ján Beňo, Zástupca klubu Tatran Prešov, Zástupca klubu IUVENTA Michalovce
Komisia pre riešenie sporov SZH
JUDr. Janka Stašová, predsedníčka
JUDr. Juraj Veverka, podpredseda
JUDr. Eva Škvareninová, členka

http://old2.slovakhandball.sk/article/55b655830a94123d14487d0e

Zápisnice z Výkonného Výboru SZH

Zápisnice z Kontrolnej Komisie SZH

Zápisnice zo Správnej Rady SZH

Konferencie SZH

Stanovy SZH

Stanovy SZH po zmenách 23.06.2018

Výročná Správa SZH

VS – Dodatok správy audítora SZH 2017

 

Najnovšie news