Kontakty

Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava 3
E-mail: szh@slovakhandball.sk
Web: www.slovakhandball.sk  
Instagram: slovakhandball
Archív webstránky: http://web.slovakhandball.sk
 
Lucia Janošková, ekonómka SZH
mob.:      +421 903 583 298
e-mail: janoskova@slovakhandball.sk
Ernö Kelecsényi, viceprezident SZH
mob.:     +421 903 246 012
e-mail: kelecsenyi@slovakhandball.sk
 
Ivan Sabovik, generálny sekretár SZH
mob.:       +421 903 708 275
e-mail: sabovik@slovakhandball.sk
Juraj Dopjera, medzinárodný sekretár SZH
mob.:       +421 903 766 880
e-mail: dopjera@slovakhandball.sk
Martina Halásová, sekretár mládeže SZH
mob.:        +421 911 641 746
e-mail: halasova@slovakhandball.sk
Silvia Priklerová, predseda Komisie mládeže
mob.:         +421 903 445 040
e-mail.: priklerova@slovakhandball.sk
Alena Katušáková, športový sekretariát
tel.:              +421 2 4911 4524
mob.:          +421 903 903 228
e-mail: katusakova@slovakhandball.sk
 
PaedDr. Miroslav Jursík, kontrolór SZH
e-mail: kontrolor@slovakhandball.sk
Peter Brunovský, riaditeľ súťaží SZH, medzinárodné prestupy
tel.:             +421 2 4911 4524
mob.:         +421 903 903 228
e-mail: brunovsky@slovakhandball.sk
Martin Kosák, marketing a médiá
mob.:     +421  903 22 16 16,  +421 901 754 158
e-mail: kosak@slovakhandball.sk

Najnovšie news